Olles ühed suurimad majoneesi- ja kondenspiima tootjad Baltimaades, on meie jaoks väga oluline panustada ka keskkonda.

DOY-PAKK (korgiga kilepakk)

Oma tooteid pakendame doy-pakenditesse, mis sisaldavad kuni 50% vähem plastikut kui plastikpudelid*. Mugavad ja kompaktsed pakendid vähendavad märgatavalt meie ökoloogilist jalajälge. Seda kõike tänu sellele, et doy-pakendeid mahub kaubaautosse rohkem ning kaubavedu ei toimu nii tihedalt.

 • Vähem plastikut;
 • Rohkem ruumi poeriiulis kui ka külmkapis;
 • Rohkem ruumi kaubaautos – vähem autosid Eesti teedel;
 • Rohkem ruumi prügikotis;
 • Kasutajasõbralikum pakend – mugav kogu sisu kätte saada, mis tähendab seda, et vähem toodet läheb raisku!

DIGITALISEERIMINE

Meie teekond digitaliseerimise suunas algas kui mõistsime, et ühe füüsilise serveriga on rahvusvahelisel ettevõttel väga keeruline toime tulla. Tänu IT-lahendustele tekkis virtuaalselt ühtne ettevõte – riikide ja kontorite vahelised piirid kadusid ja tekkisid kataloogid ja dokumendid, mis muutusid sõltumata asukohast kõigile reaalajas kättesaadavaks.

Kõik dokumendid ja aruanded on ühtses keskkonnas ja tänasel päeval on 80% meie arvetest digitaalsed. Meie eesmärgiks on saavutada 100% paberivaba dokumentide majandamine aastaks 2025.

VÄIKSEM SÜSIHAPPEGAASI JALAJÄLG

 • Olles digitaalne ettevõte eelistame kohtumisi teha läbi interneti. Lisaks, kasutame kontoris võimalikult vähe paberit, elektrit ja vett.
 • Tootmises kasutame vett säästlikult. Tootmismasinate pesemisest tekkinud vee puhastame bioloogilistest ainetest ja rasvast.
 • Planeerime aastal 2022 kasutusele võtta uued seadmed, mis vähendaksid pesuprotsessidel veekulu. Meie pikaajaline eesmärk on veekasutussüsteemide ümberplaneerimine, et saaksime rohkemates protsessides kasutada taaskasutatavat vett.

PIKENDAME TOODETE SÄILIVUSAEGA

Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem – juba Eestis on toidujäätmete kogus viimase viie aastaga suurenenud. Toidu tootmiseks kulub hulganisti ressurssi ja energiat ning toitu ära visates läheb kogu tootmisressurss raisku. Toidu raiskamise tulemusel tekkiv üleilmne CO2-jalajälg moodustab ligikaudu kaheksa protsenti kogu inimese poolt tekitatud kasvuhoonegaaside heitmetest maailmas.* Meie panus toidukadu vähendamiseks on toodete säilivusaja pikendamine.

Nipid, kuidas vähendada toidu raiskamist kodus:

 • Koosta ostunimekiri;
 • Kontrolli tähtaegu ja ole kursis nende tähendusega;
 • Hoiusta toitu pakendil esitatud soovituste järgi;
 • Uuem toit aseta külmikus/kapis tahapoole;
 • Kasuta oma toidujääke;
 • Külmuta toitu.

* ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmed.

TÖÖKESKKOND

Keskkonnast hoolimine tähendab ka oma töötajatest hoolimist.

 • Usume, et kõige parem töötaja on õnnelik töötaja seega pakume oma inimestele kaasaaegseid töötingimusi ja motiveerivat meeskonda. Me kuulame oma töötajaid ja austame üksteise arvamust nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.
 • Me soovime, et meie meeskonnal oleks võimalus end füüsiliselt arendada, seega pakume kõigile sporditoetust.
 • Me tahame, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused ning me ei tolereeri diskrimineerimist.

Soovitused tervislikuks toitumiseks

 • Ole aktiivne - liigu rohkem, istu vähem
 • Eelista lihale kala
 • Päeva alusta hommikusöögiga
 • Ära iialda alkoholiga
 • Söö regulaarselt
 • Väärtusta toitu
Allikas: