KVALITĀTE

Kvalitāte

Mēs katru dienu strādājam, lai uz visu cilvēku galdiem būtu labākās kvalitātes majonēze, iebiezinātais piens un mērces. Mēs stingri un neatlaidīgi ievērojam noteiktos standartus, lai savu produkciju vienmēr nodrošinātu ar nemainīgu sastāvu un kvalitāti. Ražošanas procesu uzlabošana un efektivitātes paaugstināšana ir mūsu produkcijas kvalitātes garants, stiprinot klientos uzticību pret uzņēmumu un sniedzot mums konkurences priekšrocības.

Produktu lieliskā garša un svaigums izceļ Polven Foods no citiem zīmoliem. Mēs iegūstam produktu svaigumu, veicot precīzu aprēķinu un glabāšanas laika kontroli.

Mūs iedvesmo patērētāju uzticība. Mēs rūpīgi izvēlamies savus piegādātājus un vairumtirgotājus, kā arī viņus stingri kontrolējam. Lai nodrošinātu stabili augstu savas produkcijas kvalitāti, mēs pieņemam lēmumu par sadarbības uzsākšanu tikai pēc rūpīgas iespējamo partneru pārbaudes.

Sertifikāti

Mūsu kvalitatīvajiem produktiem ir ES-sertifikāts. Mūsu ražošanas telpas un noliktavas atbilst ES standartiem. Katrai produkcijas partijai ir atbilstības deklarācija. Turklāt, mēs izmantojam produkcijas drošības sistēmu HACCP (risku analīze un kritiskie kontrolpunkti). Šī sistēma identificē, novērtē un pārbauda ar pārtikas produktu ražošanu saistītos riskus. Mēs pastiprinātu uzmanību pievēršam produkcijas kvalitātei un drošībai, kā arī mūsu produkcijai ir BRCGS standarta sertifikāts. BRC standarts ir starptautisks standarts pārtikas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai.  Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāta esamība apliecina, ka mēs esam izveidojuši sistēmu, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem. “Polven Foods” OÜ produkcija ir saņēmusi “Tunnustatud maitse” („Atzīta garša”) un “Tunnustatud Eesti maitse” („Igaunijā atzīta garša”) kvalitātes sertifikātus.

Saņemtie sertifikāti apliecina PolvenFoods spēju veiksmīgi savienot uzņēmuma dinamisko attīstību un atbildību pret sabiedrību. Sertifikācija ir uzņēmuma stratēģisks solis, kas ļaus turpināt uzņemto attīstības kursu, piesaistīt jaunus klientus un meklēt jaunus risinājumus, lai pircējiem piedāvātu tikai augstākās kvalitātes produktus.

 

Politika kvalitātes jomā

Uzņēmuma kvalitātes politika ir vērsta uz produkcijas kvalitātes uzlabošanu un ietver ciešu sadarbību ar piegādātājiem. Mēs koncentrējamies uz savu patērētāju vēlmēm un nodrošinām augstu produkcijas kvalitāti. Mēs pastāvīgi pilnveidojam vadības procesus un iesaistām darbiniekus produkcijas uzlabošanas procesā. Mēs rūpējamies par to, lai mūsu darbiniekiem būtu pietiekamas zināšanas un prasmes, kas viņiem palīdzētu mūsu kopīgo mērķu sasniegšanā. Tādēļ mēs apmācām savus darbiniekus, palīdzam viņiem pilnveidoties un piedāvājam karjeras izaugsmes iespējas uzņēmumā.

Audits

Mums ir precīzi ražošanas procesi, lai to sasniegtu, mēs izmantojam mūsdienīgas tehnoloģijas. Pārtikas produktu kvalitāti mēs iegūstam, pateicoties pārtikas drošības un higiēnas prasību ievērošanai. Mēs tam pievēršam pastiprinātu uzmanību, pirmkārt, tādēļ, ka patērētāja prasības ir augušas, konkurence ir pastiprinājusies, ir izmainījušās arī ar ekoloģiju saistītās problēmas un valsts intereses.

Audits – tā ir kvalitātes nodrošināšanas procesa sastāvdaļa. Audits ir mums svarīgs, jo tieši tā mēs varam salīdzināt un pastāvīgi attīstīt reālos apstākļus atbilstoši mums izvirzītajām prasībām.